Časté závady

Pískání motoru po startu

Jedná se ve většině případů o špatně napnutý řemen nebo opotřebovaný řemen. Zde je při opravě nutné zkontrolovat stav systému, zda poruchu něco nezpůsobuje nebo zda není chyba na některé z kladek.

Hučení vozu za jízdy

S největší pravděpodobností se jedná o ložisko kola, obzvlášť pokud hučení získává na intenzitě s vyšší rychlostí nebo v zatáčkách.

Zvuky z přední nápravy při zatáčeni (klepání)

Většinou je na vině vadný nebo poškozený homokinetický kloub, který přenáší sílu z převodového ústrojí ke kolům. Tato závada je často doprovázena prasklou ochrannou manžetou homokinetického kloubu, což způsobuje jeho "vysušení" a znečištění, které následně vede k jeho poškození.

Hlučná převodovka

Může se jednat o závadu ložiska v převodce. Je-li během řazení slyšet chrčení, příčinou mohou být špatné synchrony. Řešením je oprava převodovky, výměna špatných dílů, případně repase. Opravu převodovky nedoporučujeme podceňovat.

Hlučná spojka

Pokud se při záběru spojky ozývá ječivý zvuk, případně přenesený hluk z převodovky, může se jednat o vadné spojkové ložisko.

Vibrace spojkového pedálu, případně chvění celého vozu v určitých otáčkách

opotřebený dvouhmotový setrvačník. Jeho výměnu rozhodně nedoporučujeme odkládat a podceňovat. Mohli byste si tak zadělat na ještě vážnější problém v podobě poškozené převodovky. Dvouhmotový setrvačník je totiž pohyblivý díl s poměrně vysokou hmotností, který při poškození může přenášet vibrace do celého vozu a do hlavní hřídele převodovky.

Hučení vozu na volnoběh

pravděpodobně se jedná o vadnou kladku na některém z řemenů, případně ložisko na některém agregátu, kompresoru klimatizace nebo alternátoru. V tomto případě je třeba správně identifikovat problém a zjistit, zda hučení nevychází z rozvodů motoru.

Vibrace volantu při brzdění

ve většině případů jsou příčinou opotřebené nebo zdeformované brzdové kotouče, případně jejich nesprávná montáž. Řešením je výměna nebo řádná oprava brzdových kotoučů. Pokud se tato závada opakuje, zpravidla bývá problém v ložiscích kol, uložení nebo vadném čepu.

Klepání v motoru při volnoběhu

v tomto případě je nutné přesně identifikovat druh klepání. Může se jednat i pouze o seřízení ventilů nebo jejich hydraulická stavítka. V první řadě je vhodné zkontrolovat hladinu motorového oleje, samozřejmě ale může jít o závažnější poruchu motoru, například vadu rozvodů, některé z kladek, případně i vodní pumpy, která může v některých případech a při velkém poškození vydávat podobny zvuk.

Vibrace volantu při jízdě

vadné čepy přední nápravy či táhlo řízení, nevyvážená kola nebo naražený disk. Příčinou vibrací mohou být i nevhodné šrouby kol, hliníkové disky totiž často vyžadují jiné šrouby než disky ocelové.

Klepání ventilů

v případě vozidel s hydraulickým vymezováním ventilových vůlí bývá příčinou nedostatek oleje, případně vadná hydraulická stavítka ventilů. U starších vozů je třeba provést ruční seřízení ventilové vůle.

Nepravidelný chod motoru, ztráta výkonu

v tomto případě se může jednat o celou škálu závad. U benzinových motoru může být problém mimo jiné ve vadných zapalovacích svíčkách, jejich kabelech, zapalovacích cívkách nebo vstřikovačích. V každém případě je vždy nutné navštívit servis při střílení nebo vynechávání válců. V podobných případech totiž může dojit ke zničení katalyzátoru vozu nebo jiným vážným komplikacím.

Svítí kontrolka ABS

Závadu v protiblokovacím systému může zapříčinit porouchaný snímač ABS, prasklý snímací kroužek ABS, přerušený kabel nebo v krajních případech vadná řídicí jednotka ABS. Ve většině případů ale tkví problém ve snímači ABS. V případě aktivní kontrolky poruchy ABS je systém odstaven a vůz brzdí jako automobil bez antiblokovacího systému. Proto doporučujeme závadu včas napravit.

Svítí kontrolka motoru

tato kontrolka může indikovat celou řadu závad, někdy je doprovázena špatným chodem motoru nebo sníženým výkonem. Ve všech případech doporučujeme kontrolu v autoservisu.

Svítí kontrolka ESP

podobně jako při závadě ABS se i při poruše elektronického stabilizačního programu celý tento systém vozidla odstaví a automobil se bude chovat, jakoby tímto asistentem nebyl vybaven. Doporučujeme závadu ESP nechat odborně diagnostikovat a odstranit, aby byla zachována kontrola stability vozu.

Svítí kontrolka dobíjení

pokud vozidlo nedobíjí, nejčastěji je na vině porucha alternátoru. V takovém případě okamžitě navštivte servis, automobil velmi brzy, po vybití akumulátoru, přestane být schopen provozu!

Svítí kontrolka oleje

pokud červená kontrolka ve tvaru olejničky po nastartování nezhasne, znamená to obvykle, že motor špatně maže. Abyste předešli vážnému poškození motoru, doporučujeme okamžitě zastavit a nechat vůz odtáhnout do servisu. U některých modelů je ale nutné rozlišit oranžovou kontrolu hladiny oleje, která která signalizuje méně závažný problém, tedy nízkou hladinu oleje a nutnost jeho doplnění.

Svítí kontrolka žhavení

u starších vozů tato kontrolka signalizuje chybu žhavení, nicméně u většiny automobilů je spojena s indikací poruchy elektroniky. Obzvláště u novějších vozidel se doporučuje okamžitě navštívit servis. Tato kontrolka může znamenat i poruchu vstřikovačů. V každém případě delší jízda s aktivní kontrolkou žhavení u vozů vybavených filtrem pevných částic (DPF) může zavinit jeho poškození nebo ucpání.

Svítí kontrolka airbagu

v případě této závady se zpravidla jedná o chybu konektoru nebo kabeláže. Problém může být i v samotném airbagu. Aby bylo možné přesně identifikovat závadu v systému airbagů, přichází většinou na řadu diagnostika a měření.