Časté závady auta

+420 607 839 285
info@autodilny.com

pondělí - pátek
08:00 - 17:00

 

Co znamená, když svítí kontrolka airbagu?

Svítící kontrolka airbagu zpravidla značí chybu konektoru nebo kabeláže. Problém může být i v samotném airbagu. Aby bylo možné přesně identifikovat závadu v systému airbagů, přichází většinou na řadu diagnostika a měření. Je dobré si uvědomit, že v tomto případě jsou odstaveny všechny airbagy na celém voze.

Co znamená, když svítí kontrolka žhavení?

U starších vozů tato kontrolka signalizuje chybu žhavení, nicméně u většiny automobilů je spojena s indikací poruchy elektroniky. Obzvláště u novějších vozidel se doporučuje okamžitě navštívit servis. Tato kontrolka může znamenat i poruchu vstřikovačů. V každém případě delší jízda s aktivní kontrolkou žhavení u vozů vybavených filtrem pevných částic (DPF) může zavinit jeho poškození nebo ucpání. Kontaktujte nás, poradíme vám, jak poznat špatné žhavící svíčky, případně provedeme opravu.

Co znamená, když svítí kontrolka oleje?

U některých vozů může mít podobná kontrolka zaměnitelná s nedostatkem oleje indikovaná oranžovou nebo i červenou kontrolku. Standardně se ale jedná o nedostatečný tlak oleje při této závadě je nutné okamžitě vypnout motor a vozidlo nechat odtáhnout. Oranžová kontrolka signalizuje méně závažný problém - nízkou hladinu oleje a nutnost jeho doplnění. Červená kontrolka signalizuje, že motor špatně maže.

Co znamená, když svítí kontrolka dobíjení?

Tento symbol ukazuje poruchu dobíjení baterie a zásobování vozu elektřinou. V takovém případě okamžitě navštivte servis, automobil velmi brzy, po vybití akumulátoru, přestane být schopen provozu.

Co znamená, když svítí kontrolka ESP?

Podobně jako při závadě ABS se i při poruše elektronického stabilizačního programu celý tento systém vozidla odstaví a automobil se bude chovat, jakoby tímto asistentem nebyl vybaven. Příčinou může být i zdánlivě nesouvisející porucha. Vozidlo tento systém odstavuje i v případě kdy nedokáže správně kontrolovat výkon motoru. Doporučujeme závadu ESP nechat odborně diagnostikovat a odstranit, aby byla zachována kontrola stability vozu.

Co znamená, když svítí kontrolka motoru?

Tato kontrolko pod sebou skrýva nepřeberné množství chyb, které vozidlo zaznamenalo. Může se jednat o vadný žhavič na vozidle nebo některý ze senzorů, ale může jít i něco vážnějšího, je proto dobré nechat vozidlo ihned zkontrolovat.

Co znamená, když svítí kontrolka ABS?

Závadu v protiblokovacím systému může zapříčinit porouchaný snímač ABS, prasklý snímací kroužek ABS, přerušený kabel nebo v krajních případech vadná řídící jednotka ABS. Ve většině případů ale tkví problém ve snímači ABS. V případě aktivní kontrolky poruchy ABS je systém odstaven a vůz brzdí jako automobil bez antiblokovacího systému. Proto doporučujeme závadu včas napravit a přizpůsobit jízdu. Zároveň je třeba překontrolovat či opravit špatné čídlo ABS. Kontaktujte nás, poradíme vám, jak poznat špatné čídlo ABS.

Čím je způsoben pokles výkonu motoru?

Pokles výkonu motoru může znamenat celou škálu závad. U benzínových motorů může být problém mimo jiné ve vadných zapalovacích svíčkách, jejich kabelech, zapalovacích cívkách nebo vstřikovačích. V každém případě je vždy nutné navštívit servis při střílení nebo vynechávání válců. Může dojít ke zničení katalyzátoru vozu nebo jiným vážným komplikacím. Kontaktujte nás, poradíme vám, jak poznat vadný katalizátor, případně provedeme potřebné opravy související se snížením výkonu motoru.

Co způsobuje klepání ventilů?

V případě vozidel s hydraulickým vymezováním ventilových vůlí bývá příčinou nedostatek oleje, případně vadná hydraulická stavítka ventilů. U starších vozů je chyba většinou ve špatné ventilové vůli.

Proč vibruje volant při jízdě?

Nejčastější příčinou vibrace volantu při jízdě jsou vadné čepy přední nápravy či táhlo řízení, nevyvážená kola nebo naražený disk. Příčinou vibrací mohou být i nevhodné šrouby kol, hliníkové disky totiž často vyžadují jiné šrouby než disky ocelové. 

Co způsobuje klepání v motoru při volnoběhu?

V tomto případě je nutné přesně identifikovat druh klepání. Klepání může způsobovat špatné seřízení ventilů nebo jejich hydraulická stavítka, ale může jít i o závaznější poruchu například v rozvodech. V první řadě je vhodné zkontrolovat hladinu motorového oleje.

Proč vibruje volant při brždění?

Ve většině případů jsou příčinou opotřebené nebo zdeformované brzdové kotouče, případně jejich nesprávná montáž. Nutné je také zjistit, zda není na vině i chyba podvozku vozidla. Ta může vést k těmto vibracím a způsobit poškození brzd. Řešením je výměna nebo řádná oprava brzdových kotoučů. Pokud se tato závada opakuje, zpravidla bývá problém v ložiscích kol, uložení nebo vadném čepu.

Co způsobuje hučení vozu na volnoběh?

Pravděpodobně se jedná o vadnou kladku na některém z řemenů, případně ložisko na některém agregátu, kompresoru klimatizace nebo alternátoru. V tomto případě je třeba správně identifikovat problém a zjistit, zda hučení nevychází z rozvodů motoru.

Proč vibruje spojkový pedál?

Vibrace pedálu je častou předzvěstí závady spojky. Na vině bude pravděpodobně opotřebený dvouhmotový setrvačník. Jeho výměnu rozhodně nedoporučujeme odkládat a podceňovat. Mohli byste si tak zadělat na ještě vážnější problém v podobě poškozené převodovky. Dvouhmotový setrvačník je totiž pohyblivý díl s poměrně vysokou hmotností, který při poškození může přenášet vibrace do celého vozu a do hlavní hřídele převodovky.

Jak poznat špatné spojkové ložisko?

Pokud se při záběru spojky ozývá ječivý zvuk, případně přenesený hluk z převodovky, může se jednat o vadné spojkové ložisko. Vadné ložisko může způsobit rozsáhlé poškození vozu a vysoké náklady. Čím dříve poškozené ložisko odhalíte, tím lépe. Kontaktujte nás, poradíme vám, jak poznat špatnou spojku, případně provedeme její opravu. Závady spojky rozhodně nepodceňujte a řešte je hned, než se problém zhorší. Lepší je opravovat závadu spojky, než měnit celou spojku za novou.

Co způsobuje hučení v převodovce?

Může se jednat o závadu ložiska v převodovce. Je-li během řazení slyšet chrčení, příčinou mohou být špatné synchrony. Řešením je oprava převodovky, výměna špatných dílů, případně repase. Většinou je nutná demontáž a přesné identifikování závady. Opravu převodovky nedoporučujeme podceňovat. Výše popsané příznaky vadné převodovky řešte obratem.

Co způsobuje klepání z přední nápravy při zatáčení?

Klepání nebo hučení od přední nápravy? Většinou je na vině vadný nebo poškozený homokinetický kloub, který přenáší sílu z převodového ústrojí ke kolům. Tato závada je často doprovázena prasklou ochrannou manžetou homokinetického kloubu, což způsobuje jeho "vysušení" a znečištění, které následně vede k jeho poškození. Závadu můžeme hledat také na čepu či kosti stabilizátoru. Doporučujeme poradit se s mechanikem.

Co způsobuje hučení vozu za jízdy?

S největší pravděpodobností se jedná o ložisko kola, obzvlášť pokud hučení získává na intenzitě s vyšší rychlostí nebo v zatáčkách. Zvuk se stupňuje nebo mění svou podobu. Příčinou poruchy ložiska může být nadměrné, nedostatečné nebo nesprávné mazání. Do ložiska se také může dostat vlhkost nebo různá forma znečištění. Chybou může být i špatná instalace např. příliš utažené kuželové objímky či nesprávné seřízení. 

Proč píská motor po startu?

Jedná se ve většině případů o špatně napnutý řemen nebo opotřebovaný klínový řemen. V některých případech může jít i o poškozenou hlavní řemenici nebo napínák řemene. Nejčastěji se ozývá při chladném či vlhkém počasí. Zde je při opravě nutné zkontrolovat stav systému, zda poruchu něco nezpůsobuje nebo zda není chyba na některé z kladek. Klínový řemen je důležitou součástí motoru a jeho kontrola by se neměla podcenit. Oprava samotného řemene není příliš nákladná, ale následky při jeho protržení nákladné být mohou. Proztržený řemen může poškodit celý motor, posilovač řízení, ventilátor chlazení, vodní čerpadlo nebo klimatizaci.