Časté závady

 • Pískání motoru po startu - Jedná se ve většině případů o špatně napnutý řemen nebo opotřebovaný řemen. Zde je při opravě nutné zkontrolovat stav systému, zda poruchu něco nezpůsobuje nebo zda není chyba na některé z kladek.
 • Hučení vozu za jízdy - S největší pravděpodobností se jedná o ložisko kola, obzvlášť pokud hučení získává na intenzitě s vyšší rychlostí nebo v zatáčkách.
 • Zvuky z přední nápravy při zatáčeni (klepání) - Většinou je na vině vadný nebo poškozený homokinetický kloub, který přenáší sílu z převodového ústrojí ke kolům. Tato závada je často doprovázena prasklou ochrannou manžetou homokinetického kloubu, což způsobuje jeho "vysušení" a znečištění, které následně vede k jeho poškození.
 • Hlučná převodovka – Může se jednat o závadu ložiska v převodce. Je-li během řazení slyšet chrčení, příčinou mohou být špatné synchrony. Řešením je oprava převodovky, výměna špatných dílů, případně repase. Opravu převodovky nedoporučujeme podceňovat.
 • Hlučná spojka – Pokud se při záběru spojky ozývá ječivý zvuk, případně přenesený hluk z převodovky, může se jednat o vadné spojkové ložisko.
 • Vibrace spojkového pedálu, případně chvění celého vozu v určitých otáčkách - opotřebený dvouhmotový setrvačník. Jeho výměnu rozhodně nedoporučujeme odkládat a podceňovat. Mohli byste si tak zadělat na ještě vážnější problém v podobě poškozené převodovky. Dvouhmotový setrvačník je totiž pohyblivý díl s poměrně vysokou hmotností, který při poškození může přenášet vibrace do celého vozu a do hlavní hřídele převodovky.
 • Hučení vozu na volnoběh - pravděpodobně se jedná o vadnou kladku na některém z řemenů, případně ložisko na některém agregátu, kompresoru klimatizace nebo alternátoru. V tomto případě je třeba správně identifikovat problém a zjistit, zda hučení nevychází z rozvodů motoru.
 • Vibrace volantu při brzdění - ve většině případů jsou příčinou opotřebené nebo zdeformované brzdové kotouče, případně jejich nesprávná montáž. Řešením je výměna nebo řádná oprava brzdových kotoučů. Pokud se tato závada opakuje, zpravidla bývá problém v ložiscích kol, uložení nebo vadném čepu.
 • Klepání v motoru při volnoběhu – v tomto případě je nutné přesně identifikovat druh klepání. Může se jednat i pouze o seřízení ventilů nebo jejich hydraulická stavítka. V první řadě je vhodné zkontrolovat hladinu motorového oleje, samozřejmě ale může jít o závažnější poruchu motoru, například vadu rozvodů, některé z kladek, případně i vodní pumpy, která může v některých případech a při velkém poškození vydávat podobny zvuk.
 • Vibrace volantu při jízdě - vadné čepy přední nápravy či táhlo řízení, nevyvážená kola nebo naražený disk. Příčinou vibrací mohou být i nevhodné šrouby kol, hliníkové disky totiž často vyžadují jiné šrouby než disky ocelové.
 • Klepání ventilů – v případě vozidel s hydraulickým vymezováním ventilových vůlí bývá příčinou nedostatek oleje, případně vadná hydraulická stavítka ventilů. U starších vozů je třeba provést ruční seřízení ventilové vůle.
 • Nepravidelný chod motoru, ztráta výkonu – v tomto případě se může jednat o celou škálu závad. U benzinových motoru může být problém mimo jiné ve vadných zapalovacích svíčkách, jejich kabelech, zapalovacích cívkách nebo vstřikovačích. V každém případě je vždy nutné navštívit servis při vynechávání, střílení nebo vynechávání válců. V podobných případech totiž může dojit ke zničení katalyzátoru vozu nebo jiným vážným komplikacím.
 • Svítí kontrolka ABS – Závadu v protiblokovacím systému může zapříčinit porouchaný snímač ABS, prasklý snímací kroužek ABS, přerušený kabel nebo v krajních případech vadná řídicí jednotka ABS. Ve většině případů ale tkví problém ve snímači ABS. V případě aktivní kontrolky poruchy ABS je systém odstaven a vůz brzdí jako automobil bez antiblokovacího systému. Proto doporučujeme závadu včas napravit.
 • Svítí kontrolka motoru - tato kontrolka může indikovat celou řadu závad, někdy je doprovázena špatným chodem motoru nebo sníženým výkonem. Ve všech případech doporučujeme kontrolu v autoservisu.
 • Svítí kontrolka ESP – podobně jako při závadě ABS se i při poruše elektronického stabilizačního programu celý tento systém vozidla odstaví a automobil se bude chovat, jakoby tímto asistentem nebyl vybaven. Doporučujeme závadu ESP nechat odborně diagnostikovat a odstranit, aby byla zachována kontrola stability vozu.
 • Svítí kontrolka dobíjení – pokud vozidlo nedobíjí, nejčastěji je na vině porucha alternátoru. V takovém případě okamžitě navštivte servis, automobil velmi brzy, po vybití akumulátoru, přestane být schopen provozu!
 • Svítí kontrolka oleje – pokud červená kontrolka ve tvaru olejničky po nastartování nezhasne, znamená to obvykle, že motor špatně maže. Abyste předešli vážnému poškození motoru, doporučujeme okamžitě zastavit a nechat vůz odtáhnout do servisu. U některých modelů je ale nutné rozlišit oranžovou kontrolu hladiny oleje, která která signalizuje méně závažný problém, tedy nízkou hladinu oleje a nutnost jeho doplnění.
 • Svítí kontrolka baterie – viz Svítí kontrolka dobíjení
 • Svítí kontrolka žhavení - u starších vozů tato kontrolka signalizuje chybu žhavení, nicméně u většiny automobilů je spojena s indikací poruchy elektroniky. Obzvláště u novějších vozidel se doporučuje okamžitě navštívit servis. Tato kontrolka může znamenat i poruchu vstřikovačů. V každém případě delší jízda s aktivní kontrolkou žhavení u vozů vybavených filtrem pevných částic (DPF) může zavinit jeho poškození nebo ucpání.
 • Svítí kontrolka airbagu – v případě této závady se zpravidla jedná o chybu konektoru nebo kabeláže. Problém může být i v samotném airbagu. Aby bylo možné přesně identifikovat závadu v systému airbagů, přichází většinou na řadu diagnostika a měření.

 

 

 

 


Autoservis Brno

Google - ohodnoťte nás Ohodnoťte nás

Rychlý kontakt:
Autodílny Kočer s.r.o.
Autoservis Brno
Atriová 5
Ivanovice
621 00 Brno
mobil: 607 839 285
tel.: 541 227 656
fax: 541 225 207
e-mail: auto.kocer@gmail.com