Motor

  • Diagnostika motoru
  • výměny rozvodů motoru
  • kompletní opravy motorů včetně GO
  • výměny řemenů motoru a jejich kontrola

U nás provádíme kompletní servis, údržby a generální opravy motorů osobních aut.

Výměna rozvodů motoru

Rozvody motoru jsou jednou z důležitých částí vašeho vozu a můžou způsobit vážnou poruchu a velice drahou opravu. Nechte si u nás rozvody zkontrolovat pokud si nejste jisti jejich výměnou. Obzvlášť u řemenových rozvodů doporučujeme dodržovat intervaly stanovené výrobcem.

Pokud neznáte intervaly vašeho vozu, nechte se u nás informovat.

Dále provádíme kompletní generální opravy motorů jejich přetěsnění. Výměny olejových van, stavítek ventilů atd.

Provádíme kontrolu a výměny všech hnacích klínových řemenů a drážkových řemenů motoru.

Opravy a výměny kladek motoru.